HospiceSønderjylland

Hvad sker der, når henvisningen er modtaget?

Arbejdsgang ved modtagelse af henvisning til HospiceSønderjylland

Den daglige leder er sammen med lægen fra Det Palliative Team ansvarlig for visitationen.

Arbejdsgang efter modtagelse af henvisning

Intern visitationsproces

 • Fyldestgørende henvisning vurderes af læge og hospiceledelse.
 • Ud fra en samlet vurdering prioriteres patienterne.
 • Der laves symptomregistrering og behovsvurdering.
 • HospiceSønderjylland melder umiddelbart tilbage til henvisende læge og patienten, hvorvidt patienten er visiteret til ophold på HospiceSønderjylland eller ej.
 • Ved ledig stue eller “forventet snarlig ledig” stue tages kontakt til patienten. Det er patientens nuværende situation, der er afgørende for indlæggelse.
 • Der indhentes eventuelt nye, relevante oplysninger pr. telefon.
 • Indlæggelsesforløbet på HospiceSønderjylland vurderes jævnligt.

Henviste patienter prioriteres dagligt ud fra en samlet behovsvurdering.

Ved eventuelt udskrivelse

 • Udskrivelse foretages i samarbejde med hjemmeplejen, egen læge og evt. palliativt team ofte ved fællesmøder med patient og familie.
 • Egen læge modtager epikrise fra hospicelæge.

Ved dødsfald

 • Egen læge orienteres skriftligt af hospicelæge.
 • Kommunens visitationsafdeling/hjemmeplejen orienteres skriftlig af HospiceSønderjylland.

Vi ser frem til et godt samarbejde, og du er meget velkommen til at besøge os ved lejlighed.

Persondatapolitik - Patienter

Her kan du se Persondatapolitikken for patienter jfr. Persondataforordningen.

Scroll til toppen