HospiceSønderjylland

Værdigrundlag og menneskesyn

Værdigrundlag og menneskesyn for HospiceSønderjylland

HospiceSønderjyllands menneskesyn bygger på:

 
 • at ethvert menneske er unikt, og har værdi i sig selv
 • at ethvert menneske har krav på respekt for egne grundlæggende værdier og tro
 • at den sidste tid før døden er en vigtig, naturlig og meningsfuld tid af menneskets tilværelse

derfor er den palliative pleje og behandling på HospiceSønderjylland kendetegnet ved:

 • at patienten skal have den bedst mulige livskvalitet i den tilbageværende levetid
 • at pårørende er en vigtig del af hverdagen og har brug for omsorg
 • at den enkelte patient og pårørende føler sig hørt, set og respekteret
 • at den enkelte patient og den pårørende oplever en helhedsorienteret pleje og omsorg
 • en høj faglig kvalitet

Følgende værdier er kendetegnende for arbejdet på HospiceSønderjylland:

Respekt

Værdien respekt betyder, at vi:

 • Møder mennesket, hvor det er i dets livssituation.
 • Behandler patienten og de pårørende med værdighed.
 • Lytter til patienten og pårørende og lægger udgangspunktet for arbejdet der.
 • Viser imødekommenhed og har et venligt og positivt væsen over for patienter og pårørende.
 • Viser vilje og evne til samarbejde med patienter og pårørende.
 • Er åbne og ærlige og kan sige fra i forhold til krav og ønsker, som ikke kan honoreres.
 • Har en forpligtelse over for patienten.
 • Viser respekt over for hinanden som medarbejdere.

Omsorg

Værdien omsorg betyder, at vi:

 • Arbejder professionelt i omsorg for patienten og de pårørende.
 • Udviser medmenneskelighed i kontakten med patienten og de pårørende.
 • Bruger vores indlevelsesevne og intuition for at kunne sætte os ind i patientens og de pårørendes situation.
 • Viser forståelse for patienten og pårørende.
 • Udstråler ro, udviser nærvær og er til stede sammen med patienten og de pårørende.

Engagement

Værdien engagement betyder, at vi:

 • Er interesseret og engagerede i at samarbejde med patienten og de pårørende.
 • Kan begejstre og selv blive begejstret.
 • Engagerer og involverer os i arbejdet.
 • Er optaget af at hjælpe andre mennesker.
 • Er åbne og kreative i forhold til vores praksis.
 • Er interesserede i at deltage aktivt i udvikling, fornyelse og egen læring.
 • Kender og arbejder ud fra HospiceSønderjyllands kultur og målsætning.

Ansvar

Værdien ansvar betyder, at vi:

  • Vedkender os HospiceSønderjyllands kultur og tager afsæt i den.
  • Betragter patienten og de pårørende som ligeværdige samarbejdspartnere.
  • Tror på, at mennesket kan og vil tage ansvar for sig selv.
  • Arbejder professionelt ud fra vores faglige viden/faglige skøn.
  • Samarbejder med relevante parter ud fra et fagligt ståsted.
  • Kender og arbejder loyalt ud fra HospiceSønderjyllands politikker, strategier og målsætning.
  • Er loyale i forhold til trufne beslutninger.
  • Er i stand til at arbejde selvstændigt og tage ansvar for egne beslutninger og handlinger.
  • Arbejder positivt for at skabe fællesskab og samhørighed.
Scroll til toppen