Frivillige

Evaluering

Her kan du læse Evaluering af frivilligordning på HospiceSønderjylland

“Frivilligt arbejde” er en bred betegnelse, som spænder vidt og dækker over en række aktiviteter indenfor forskellige områder af samfundsstrukturen. Der er dog visse krav, der skal være opfyldt, før et arbejde kan kaldes frivilligt arbejde. Ifølge de danske John Hopkins-undersøgelser, hvis formål blandt andet var at afdække størrelsen af den frivillige sektor i Danmark, er der fem punker, der skal være opfyldt, for at et stykke arbejde kan karakterisere s som et frivilligt arbejde (Kock­ Nielsen 2005: 16).

Det første punkt vedrører, at arbejdet skal være ulønnet. Dette udelukker dog ikke muligheden for, at man kan få kompenseret eventuelle udgifter i forbindelse med et frivilligt arbejde.

Den næste betingelse, som skal være opfyldt, er, at man netop skal udføre det frivillige arbejde frivilligt i modsætning til, hvis man f.eks. er i aktivering. For det tredje skal arbejdet udføres i en eller anden form for organisatorisk sammenhæng. Det udelukkes dog ikke, at den organisatoriske sammenhæng er offentlig, og det frivillige arbejde kan således godt finde sted i offentligt regi. Fjerde betingelse omhandler, at det frivillige arbejde skal være til gavn for andre end ens nærmeste familie eller en selv. Endeligt skal det frivillige engagement være en aktiv indsats, og det er således ikke nok blot at være medlem af en organisation. (Kock-Nielsen 2005: 16).

hands, old, old age

Evaluering til download

Se PDF-filen

Scroll til toppen