Hospice

Nyheder

Her kan du følge med i aktuelle tiltag, begivenheder eller andre nyheder på HospiceSønderjylland.

Retningslinjer vedr. coronavirus/COVID-19

GÅ IKKE IND PÅ HOSPICE, HVIS DU FØLER DIG SYG ELLER HAR FORKØLELSESYMPTOMER!

Sundhedsstyrelsens retningslinjer kræver i forbindelse med et ophold på hospice, at vi alle tager forholdsregler for at forbygge smitte og afbryde smitteveje. Dette sker selvfølgelig for at beskytte patienterne, men i høj grad også for at forsøge at holde vores personale raske, så de kan fortsætte med at yde pleje og omsorg for jeres syge familiemedlem.

Vi henstiller derfor til:

  • Husk at spritte hænder ved ankomst til hospice samt hyppigt under besøg.
  • Host eller nys i ærmet for at minimere, at I bringer smitte med ind på hospice.

Ugens buket

Ugens buket er skænket af Støtteforeningen for HospiceSønderjylland.

Donationer

Overdækket patientterrasser

Det har været muligt at få overdækket vores 12 patientterrasser takket være donationer fra Aabenraa Kollektivhus og Heinrich & Laurine Jessens Fond.

Hidtil har terrasserne været overdækket med lameller.
Efter 12 års vind og vejr trængte træværket til udskiftning, og donationer har desuden skabt mulighed for at overdække mahognilamellerne med glas.

Patienterne og pårørende har allerede fået gavn af overdækningen, hvor det nu er muligt at opholde sig i tørvejr på terrassen.

Etablering af gangsti

Donationer til vores SOL-konto har gjort det muligt, at vi kunne anlægge en flisebelagt sti på sydsiden af HospiceSønderjylland – lige ud til engen. Man kan således tage en gåtur hele vejen rundt om HospiceSønderjylland.

I det kuperede terræn har det været nødvendigt at anlægge små trappetrin, så det er muligt for gangbesværede at gå turen. Det betyder, at vi også kan bruge stien som gangtræning for patienter. Der er også taget hensyn til kørestols- og rollator brugere, da der ved siden af trapperne er muligt at køre.

Fra den fælles terrasse er der også etableret trapper med gelænder, således at det er muligt at komme ned på stien ad denne vej.

Donationerne har ligeledes gjort det muligt at få reetableret blomsterbedet mellem stien og op til patient-terrasserne, således at det også fungerer som sanse-område.

Allerede nu har stien og nydelsen i naturen været flittigt brugt af både patienter og pårørende.

Scroll til toppen