Organisation

Psykolog

Psykologfunktionen på Hospice Sønderjylland varetages af Louise Lindved.

Psykologen er også en del af helhedsplejen af patienterne og tager udgangspunkt i omsorgen for det hele menneske med fysiske, psykiske, sociale, åndelige og eksistentielle behov.

Psykologens vigtigste funktion er at yde psykologisk støtte til patienter og pårørende – både i forhold til den aktuelle svære situation med alvorlig sygdom, men også om andre mulige psykologiske problemstillinger, samt de efterladtes sorg.

Af andre funktioner kan nævnes:
Samarbejde med alle i huset. Bl.a. deltagelse i tværfaglige konferencer og andet arbejde om og med patienter, pårørende og relevante emner.
Undervise internt i huset og udadtil for personalet i den primære sundhedssektor.
Deltage og holde oplæg om sorg ved pårørende-arrangementer i løbet af året i samarbejde med præsten og sygeplejersker.

Scroll til toppen