HospiceSønderjylland

Henvisning til hospice

ELEKTRONISK PATIENTJOURNAL EPJ pr. 01.10.2021

Hvordan kommer man på hospice?

Vi anmoder om, at henvisninger sendes elektronisk via EPJ,
når en patient henvises til HospiceSønderjylland
.

Egen læge eller sygehuslæge bedes udfylde og sende en elektronisk henvisning
samt benytte SKS kode 50 17 010. Ved kontakt benyttes tlf. 73 52 83 00.

Målgruppe

Patienter med livstruende, uhelbredelig, fremadskridende sygdom med en kompleks palliativ problemstilling.

Årsager til ønske om ophold på hospice

HospiceSønderjylland modtager patienter, der opfylder visitationskriterierne, og har ét af følgende:
Behov for palliativ pleje og behandling indtil døden.
Behov for symptomlindring, aflastning eller rehabilitering i en forud aftalt periode, f.eks. 3 uger.

 • Visitationskriterier for ophold
 • Patienten er uhelbredeligt syg med forventet kort levetid.
 • Alle helbredende tiltag er ophørt.
 • Patienten er orienteret om, at behandlingen nu er palliativ.
 • Patienten skal have komplekse symptomer, som kræver specialiseret og/eller tværfaglig palliativ indsats.
 • Patienten skal være orienteret om, at hospice er et af flere mulige tilbud.
 • Patienten skal selv ønske at komme på hospice.
 • Patienten skal have accepteret henvisning til HospiceSønderjylland.

Henvisningens indhold

For at blive indlagt på HospiceSønderjylland skal man kontakte sin egen læge, sygehuslæge eller lægen i det palliative team med henblik på en henvisning.

For at sikre en god visitation skal henvisningen indeholde følgende:

 • Relevante oplysninger om patientens nuværende situation, fysisk, psykosocialt og evt. eksistentielt.
 • Kopi af journal fra sidste indlæggelse (symptomlindring/livsafsluttende behandling) i beskrivelsen på henvisningen.

I forbindelse med visitation og ophold på hospice tages udgangspunkt i:

 • Prognosen.
 • Patientens samlede situation ud fra en helhedsvurdering af de fysiske, psykiske, sociale, åndelige og eksistentielle problemer.
 • Patientens behov for tværfaglig palliativ indsats.
 • Patientens og de pårørendes forventninger til hospice.
 • Patientens familiemæssige relationer.

HospiceSønderjylland har ikke en decideret venteliste, men vurderer hver gang der er en stue ledig.

hvem er vi

HospiceSønderjylland, beliggende Ribe Landevej 130, 6100 Haderslev, har 12 patientstuer i en nyopført bygning beliggende i et dejligt naturområde med udsigt til skov, eng og bæk.

HospiceSønderjylland er en selvejende institution og har en driftsoverenskomst med Region Syddanmark med aftale om fuld belægning.

Vi er bemandet med sygeplejersker døgnet igennem. Der ydes lægebistand fra Det Palliative Team i dagtimerne. Aften, nat og helligdage kan hospicets personale tilkalde lægevagten.

Vi har et tværfagligt personale bestående af psykolog, socialrådgiver, fysioterapeut, præst og musikterapeut.

Hospice fungerer under sundhedsloven med frit hospicevalg i Danmark, og opholdet på hospice er gratis for patienten. Man flytter ikke bopælsadresse under opholdet på hospice.

Scroll til toppen